Tag: เครื่องฟอก

เครื่องฟอก

PM2.5อันตรายอย่างไรPM2.5อันตรายอย่างไร

ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เป็นสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่ในเมืองใหญ่ที่การจราจรติดขัด พื้นที่เขตโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องการเผาป่าหรือไร่อ้อย พื้นที่เหล่านี้จะมีค่า PM2.5พุ่งสูงจนเป็นอันตรายกับคนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นๆ และยังส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อพื้นที่โดยรอบอีกด้วย           PM2.5 เป็นสิ่งที่หลายๆคนยังคงมองข้ามหรือไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร โดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ก็จะประเมินอันตรายที่เกิดจากฝุ่นละอองนี้ผิดไปจากความเป็นจริงจนอาจเกิดปัญหากับสุขภาพของตนเองก่อนได้ PM2.5 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์และปัญหานี้ก็ทวีความร้ายแรงเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับ PM2.5 จึงควรเข้าถึงคนทุกคนเพื่อให้สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดกับตนเองได้ PM2.5 ส่งผลเสียต่อร่างกายในหลายๆด้าน เช่น ทำให้เกิดโรคจมูกอักเสบ ภูมิแพ้ เกิดอาการไอ จาม โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือด หรือมะเร็งปอด มีผื่นคันขึ้นตามตัว มีอาการปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนัง